Przepisy Czasu Pracy
Przepisy Czasu Pracy

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY W STYCZNIU 2012 R.

 

 

W styczniu 2012 r. występują dwa święta (Nowy Rok oraz święto Trzech Króli), przy czym jedno z nich przypada w niedzielę i dlatego pojawia się problem jak prawidłowo rozliczyć wymiar czasu pracy.

 

Ile godzin pracy?

 

Aby obliczyć liczbę godzin pracy do przepracowania przez pracownika w styczniu 2012 r. należy zastosować art. 130 Kodeksu pracy, czyli najpierw pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym. Jeśli założymy, że naszym okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc - styczeń, 4 pełne tygodnie zakończą się w sobotę 28 stycznia. Tydzień w rozumieniu art. 128 § 3 pkt 2 kp to bowiem 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, czyli w przypadku stycznia 2012 r. tygodnie liczymy od niedzieli do soboty. Od niedzieli 1 stycznia do soboty  28 kwietnia przypadają 4 pełne tygodnie. Dlatego trzeba policzyć:

 

40 godz. x 4 tyg. = 160 godz.

 

Do końca stycznia pozostają jednak jeszcze trzy dni – 29, 30 i 31 stycznia.

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 2 kp, należy do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (w naszym przypadku – do końca miesiąca), przypadających od poniedziałku do piątku. Dzień 29 stycznia przypada w niedzielę, a zatem należy go w obliczeniach pominąć. Liczą się bowiem tylko dni przypadające od poniedziałku do piątku (niezależnie do tego które dni pracownik ma wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). A zatem w styczniu br. do otrzymanej liczby 160 godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i 2 dni (poniedziałek 30 stycznia i wtorek 31 stycznia):

 

160 godz. + 2 x 8 godz. = 176 godz.

 

Od tak obliczonej liczby trzeba teraz odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających w inne dni niż niedziela. Jeżeli jednak święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża wymiaru czasu pracy. W styczniu 2012 r. występują dwa świata – Nowy Rok oraz Święto Trzech Króli. Nowy Rok przypada w niedzielę, a zatem nie obniża wymiaru czasu pracy, albowiem zgodnie z art. 130 § 2 k.p. obniżają go święta „przypadające w innym dniu niż niedziela”. Inaczej mówiąc pracownikom z tytułu tego święta nie trzeba zapewnić żadnego innego dnia wolnego.

Święto Trzech Króli przypada natomiast w piątek. To oznacza, że jeśli u pracodawcy soboty (a nie piątki) są dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wymiar czasu pracy obniży święto przypadające 6 stycznia tj. w innym dniu niż niedziela i innym niż dzień wolny z pięciodniowego tygodnia pracy. Dlatego wymiar czasu pracy do przepracowania w styczniu 2012 r. należy obniżyć o 8 godzin, wyłącznie jednego z dwóch świąt  - Święta Trzech Króli:

 

176 godz. – (1 święto x 8 godz.) = 176 godz. – 8 godz. = 168 godz.

Wymiar czasu pracy do przepracowania przez pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, którzy mają wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w styczniu 2012 r. wynosi zatem 168 godzin.

 

   


Iwona Jaroszewska – Ignatowska

radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Dehora Consultancy Group